شیر آفتابه کی سر مدل تلما کرومات

شیر آفتابه کی سر مدل تلما کرومات

    مشخصات عمومی
    شناسه محصول۹۸
    عنوانشیر آفتابه کی سر مدل تلما کرومات
    تگشیرآلات، کی سر

    دیدگاه خود را بنویسید