شیر روشویی کی سر مدل تلما کرومات

شیر روشویی کی سر مدل تلما کرومات

    مشخصات عمومی
    شناسه محصول۹۶
    عنوانشیر روشویی کی سر مدل تلما کرومات
    تگشیرآلات، کی سر

    دیدگاه خود را بنویسید