شیر ظرفشویی کی سر مدل تلما کرومات

شیر ظرفشویی کی سر مدل تلما کرومات

    مشخصات عمومی
    شناسه محصول۹۵
    عنوانشیر ظرفشویی کی سر مدل تلما کرومات
    تگشیرآلات، کی سر

    دیدگاه خود را بنویسید