شیر روشویی پایه بلند کی سر مدل تلما رز گلد

شیر روشویی پایه بلند کی سر مدل تلما رز گلد

    مشخصات عمومی
    شناسه محصول۹۳
    عنوانشیر روشویی پایه بلند کی سر مدل تلما رز گلد
    تگشیرآلات، کی سر

    دیدگاه خود را بنویسید