شیر آفتابه کی سر مدل تلما رز گلد

شیر آفتابه کی سر مدل تلما رز گلد

    مشخصات عمومی
    شناسه محصول۹۱
    عنوانشیر آفتابه کی سر مدل تلما رز گلد
    دسته بندیشیرآلات، کی سر

    دیدگاه خود را بنویسید