شیر آفتابه کی سر مدل تلما رز گلد

شیر آفتابه کی سر مدل تلما رز گلد

    مشخصات عمومی
    شناسه محصول۹۱
    عنوانشیر آفتابه کی سر مدل تلما رز گلد
    تگشیرآلات، کی سر

    دیدگاه خود را بنویسید