شیر روشویی کی سر مدل تلما رز گلد

شیر روشویی کی سر مدل تلما رز گلد

    مشخصات عمومی
    شناسه محصول۹۰
    عنوانشیر روشویی کی سر مدل تلما رز گلد
    تگشیرآلات، کی سر

    دیدگاه خود را بنویسید