شیر دوش کی سر مدل کارن شیری طلا

شیر دوش کی سر مدل کارن شیری طلا

    مشخصات عمومی
    شناسه محصول۸۲
    عنوانشیر دوش کی سر مدل کارن شیری طلا
    تگشیرآلات، کی سر

    دیدگاه خود را بنویسید