اجاق پالنزا هرمی شیشه کنار M593

مشخصات عمومی
شناسه محصول ۶۸
عنوان اجاق پالنزا هرمی شیشه کنار M593
تگ اجاق گاز رومیزی

دیدگاه خود را بنویسید