سینک درسا کد ۳۳۲ روکار

سینک درسا کد ۳۳۲ روکار

  ابعاد ۱۲۰۶۰ عمق لگن ۲۱ سانت

  مشخصات عمومی
  شناسه محصول۴۴
  عنوانسینک درسا کد ۳۳۲ روکار
  تگسینک

  دیدگاه خود را بنویسید