شیر روشویی پایه بلند نوتریکا مدل رادین سفید قطعه طلا

شیر روشویی پایه بلند نوتریکا مدل رادین سفید قطعه طلا

    مشخصات عمومی
    شناسه محصول۱۵۷
    عنوانشیر روشویی پایه بلند نوتریکا مدل رادین سفید قطعه طلا
    تگشیرآلات، نوتریکا

    دیدگاه خود را بنویسید