شیر ظرفشویی کی سر مدل علم شاوری راشا سفید قطعه طلا

شیر ظرفشویی کی سر مدل علم شاوری راشا سفید قطعه طلا

    مشخصات عمومی
    شناسه محصول۱۴۶
    عنوانشیر ظرفشویی کی سر مدل علم شاوری راشا سفید قطعه طلا
    دسته بندیشیرآلات، کی سر

    دیدگاه خود را بنویسید