شیر ظرفشویی کی سر مدل شاوری هکتور شیری قطعه طلا

شیر ظرفشویی کی سر مدل شاوری هکتور شیری قطعه طلا

    مشخصات عمومی
    شناسه محصول۱۴۳
    عنوانشیر ظرفشویی کی سر مدل شاوری هکتور شیری قطعه طلا
    تگشیرآلات، کی سر

    دیدگاه خود را بنویسید