شیر ظرفشویی کی سر مدل ایلدا علم شاوری رنگی

شیر ظرفشویی کی سر مدل ایلدا علم شاوری رنگی

    مشخصات عمومی
    شناسه محصول۱۴۱
    عنوانشیر ظرفشویی کی سر مدل ایلدا علم شاوری رنگی
    دسته بندیشیرآلات، کی سر

    دیدگاه خود را بنویسید