شیر ظرفشویی کی سر مدل ایلدا علم شاوری طلا مات

مشخصات عمومی
شناسه محصول ۱۴۰
عنوان شیر ظرفشویی کی سر مدل ایلدا علم شاوری طلا مات
تگ کی سر

دیدگاه خود را بنویسید