شیر ظرفشویی کی سر مدل ایلدا علم شاوری طلا

شیر ظرفشویی کی سر مدل ایلدا علم شاوری طلا

    مشخصات عمومی
    شناسه محصول۱۳۹
    عنوانشیر ظرفشویی کی سر مدل ایلدا علم شاوری طلا
    تگشیرآلات، کی سر

    دیدگاه خود را بنویسید