شیر ظرفشویی کی سر مدل ایلدا علم شاوری شیری قطعه طلا

شیر ظرفشویی کی سر مدل ایلدا علم شاوری شیری قطعه طلا

    مشخصات عمومی
    شناسه محصول۱۳۷
    عنوانشیر ظرفشویی کی سر مدل ایلدا علم شاوری شیری قطعه طلا
    دسته بندیشیرآلات، کی سر

    دیدگاه خود را بنویسید