شیر ظرفشویی کی سر مدل ایلدا علم شاوری کروم

شیر ظرفشویی کی سر مدل ایلدا علم شاوری کروم

    مشخصات عمومی
    شناسه محصول۱۳۶
    عنوانشیر ظرفشویی کی سر مدل ایلدا علم شاوری کروم
    تگشیرآلات، کی سر

    دیدگاه خود را بنویسید