شیر ظرفشویی کی سر مدل مجیک علم شاوری طلا

شیر ظرفشویی کی سر مدل مجیک علم شاوری طلا

    مشخصات عمومی
    شناسه محصول۱۳۳
    عنوانشیر ظرفشویی کی سر مدل مجیک علم شاوری طلا
    تگشیرآلات، کی سر

    دیدگاه خود را بنویسید