شیر روشویی کی سر مدل وترا سفید

شیر روشویی کی سر مدل وترا سفید

    مشخصات عمومی
    شناسه محصول۱۰۸
    عنوانشیر روشویی کی سر مدل وترا سفید
    تگشیرآلات، کی سر

    دیدگاه خود را بنویسید