شیر آفتابه کی سر مدل تلما کروم

شیر آفتابه کی سر مدل تلما کروم

    مشخصات عمومی
    شناسه محصول۱۰۴
    عنوانشیر آفتابه کی سر مدل تلما کروم
    دسته بندیشیرآلات، کی سر

    دیدگاه خود را بنویسید