شیر روشویی پایه بلند کی سر مدل تلما کروم

شیر روشویی پایه بلند کی سر مدل تلما کروم

    مشخصات عمومی
    شناسه محصول۱۰۳
    عنوانشیر روشویی پایه بلند کی سر مدل تلما کروم
    تگشیرآلات، کی سر

    دیدگاه خود را بنویسید