شیر روشویی کی سر مدل تلما کروم

شیر روشویی کی سر مدل تلما کروم

    مشخصات عمومی
    شناسه محصول۱۰۲
    عنوانشیر روشویی کی سر مدل تلما کروم
    تگشیرآلات، کی سر

    دیدگاه خود را بنویسید