شیر ظرفشویی کی سر مدل تلما کروم

شیر ظرفشویی کی سر مدل تلما کروم

    مشخصات عمومی
    شناسه محصول۱۰۱
    عنوانشیر ظرفشویی کی سر مدل تلما کروم
    تگشیرآلات، کی سر

    دیدگاه خود را بنویسید